Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

                        

Bodinspeiderne


Foto: Robin Stangeland

Kontingenten er 2-delt og består av en gruppekontingent og en forbundskontingent og disse betales på litt ulike tidspunkt. Vi skal her prøve å klargjøre hvordan kontingenten funger.


Høsten 2021 betaler man gruppekontingent for både høst 2021 og vår 2022 (samlet 1.150 kroner). Våren 2022 betaler man forbundskontingent for hele 2022 (ca 500 kroner). 

 

De speiderne som også var med i forrige sesong og som er registrert som medlemmer i forbundet, har allerede betalt forbundskontingent for hele 2021 (den betalte man våren 2021) og dermed er det bare gruppekontingent som betales høsten 2021 (for høst 2021 og vår 2022) og deretter betaler man forbundskontingent våren 2022 (for hele 2022). 

Gruppekontingenten betales 1 gang i året og dette gjøres innen 15.november hvert år. Denne kontingenten går til drift av gruppa, møteutgifter (mat, materiell etc), utgifter til SMS-systemet etc. Gruppekontingenten gjelder som sagt for tidsrommet høst 2021 og vår 2022.


Kontingenten er på 1.150 kroner for overnevnte periode for 1 speider og 1.750,- hvis man er 2 speidere i familien. 

Medlemskontingenten betales til gruppas kontonummer som er 1503.46.82930. Husk å skrive navnet på medlemmet og fødselsår!!!

GRUPPE-KONTINGENTEN

FORBUNDS-KONTINGENT

Forbundskontingent

Gruppekontingenten er i 2022 på ca 500 kroner. Denne kontingenten dekker forsikring på alle speideraktiviteter, speiderblad samt programtilbud som speidergruppa mottar fra forbundet.

Forbundskontingenten kommer enten på mail eller som brev og den betaler man som en vanlig regning. Den skal altså ikke betales til gruppa, men på egen faktura som kommer fra forbundskontoret.

Våre arbeidsgrener

Stifinnere 2.-3.trinn

Førerpatr. 8.-10.trinn

"Vi kan"

Vandrere 4.-7.trinn

Rover

 (fra 16 år)

Konfirmant